Zahlavi

8. ročník 2016

Slavnostní vyhlášení 8. ročníku soutěže proběhlo 11. dubna 2016. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 56 publikací.

Knihou roku se stala publikace Martina Kuny a kolektivu autorů Archeologický atlas Čech.

 

Vítězové a nominovaní v jednotlivých kategoriích

Původní vědecká nebo populárně-naučná práce

1. místo: Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.: V obecném zájmu

Další nominované tituly:
Eva Hahnová: Od Palackého k Benešovi
Vojtěch Kolman, Vít Punčochář: Formy jazyka

 

Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

1. místo: Josef Lhotský za překlad publikace Genesis (autor Jan Sapp)

Další nominované tituly:
Daniela Tinková (ed.): Zrození občana, překlad Klára Jirsová, Jiří Růžička, Daniela Tinková, Eva Tinková
Zygmunt Bauman: Tohle není deník, překlad Zuzana Gabajová

 

Slovník nebo encyklopedická publikace

1. místo: Martin Kuna a kol.: Archeologický atlas Čech

Další nominované tituly:
Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek, Jan Dolanský: Pavouci České republiky
Jiří Padevět: Krvavé finále

 

Výtvarné zpracování

1. místo: Viktor Sýkora za grafickou přípravu publikace Neviditelný lidský svět

Další nominované tituly:
Pavel Kouřil (ed.): Velká Morava a počátky křesťanství, grafik Pavel Rybníček 
Jindřich Vybíral: Leopold Bauer, grafik Štěpán Malovec

 

Cena poroty

Julie Jančárková: Ruská malba, kresba a grafika

 

Nejprodávanější kniha roku 2015

Jiří Padevět: Krvavé finále