Zahlavi

O soutěži

Do soutěže Ceny Nakladatelství Academia mohou být nominovány publikace vydané pracovišti Akademie věd České republiky včetně Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. První ročník soutěže byl vyhlášen v roce 2008.

Záměrem soutěže je upozornit širokou veřejnost na kvalitní odborné a populárně-naučné publikace, které vycházejí na pracovištích Akademie věd České republiky a zároveň podpořit prodej těchto a dalších knih v síti knihkupectví Academia.

Pořadatel soutěže

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., Divize Academia nakladatelství.

Porota

Porota je jmenována z řad předních vědců z pracovišť Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť, zástupců médií a profesionálů z oblasti knižní grafiky. Porota má deset členů a sama si volí ze svého středu předsedu.

Soutěžní kategorie

Publikace je možné přihlašovat ve čtyřech soutěžních kategoriích:

  • Cena Nakladatelství Academia za původní vědeckou nebo populárně-naučnou práci
  • Cena Nakladatelství Academia za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce
  • Cena Nakladatelství Academia za slovník nebo encyklopedickou publikaci
  • Cena Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace

V každé soutěžní kategorii vybere porota jednu vítěznou publikaci. 

Odborná porota má možnost udělit Cenu poroty publikaci, kterou považuje za výjimečnou a jejíž kvality chce vyzdvihnout. Cenu poroty může získat jakákoli publikace nominovaná v libovolné soutěžní kategorii (do této kategorie není možné přihlásit knihu přímo). 

Do kategorií Cen Nakladatelství Academia je rovněž zařazena Cena za nejprodávanější titul roku v síti knihkupectví Academia. Vítěze této kategorie nevybírá odborná porota, směrodatný je skutečný počet prodaných výtisků.

Cena Nakladatelství Academia – Kniha roku

Knihou roku, tedy absolutním vítězem soutěže, se stává publikace, kterou odborná porota vybírá z knih nominovaných ve všech soutěžních kategoriích (do této kategorie není možné knihu přihlásit přímo).

Veškeré podrobnosti o Cenách Nakladatelství Academia jsou uvedeny ve stanovách soutěže.