Zahlavi

5. ročník 2013

Slavnostní vyhlášení 5. ročníku soutěže proběhlo 27. března 2013. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 85 publikací.

Knihou roku se stala publikace Přehled hub střední Evropy autorů Jana Holce, Antonína Bielicha a Miroslava Berana.

 

Vítězové a nominovaní v jednotlivých kategoriích

Původní vědecká nebo populárně-naučná práce

1. místo: Šárka Voráčová a kol.: Atlas geometrie

Další nominované tituly:
Magdalena Beranová: Jídlo a pití v pravěku a středověku 
Jitka Ludvová: Až k hořkému konci 

 

Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

1. místo: Jiří Hlávka (in memoriam) za překlad publikace Poučení o zručnosti hornické (autor Christoph T. Delius)

Další nominované tituly:
Peter Atkins: Čtyři zákony, které řídí vesmír, překlad František Zemánek 
Buzurg ibn Šahrijár: Divy a záhady Indického oceánu, překlad Jaroslav Oliverius 

 

Slovník nebo encyklopedická publikace

1. místo: Pavel Vlček a kol.: Umělecké památky Prahy. Velká Praha, A–L

Další nominované tituly:
Martin Hilský: Slovník citátů z Díla W. Shakespeara 
Jiří Waldhauser: Keltské Čechy 

 

Výtvarné zpracování

1. místo: Antonín Bielich za grafickou přípravu publikace Přehled hub střední Evropy (autoři Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran)

Další nominované tituly:
Taťána Petrasová, Roman Prahl: Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou
Pavel Brodský: Krása českých iluminovaných rukopisů 

 

Cena poroty

Olga Sixtová: Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě

 

Nejprodávanější kniha roku 2012

Miroslav Bárta, Martin Kovář (eds.): Kolaps a regenerace