Zahlavi

14. ročník 2022

Slavnostní vyhlášení 14. ročníku soutěže proběhlo 12. září 2022. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 78 publikací.

Knihou roku se stala publikace Jiřího Hrbka a kolektivu autorů Panovnický majestát.

 

Vítězové a nominovaní v jednotlivých kategoriích

Původní vědecká nebo populárně-naučná práce

Nominační medailonky: https://youtu.be/qgyvJjYmQXY

1. místo: Jan Žďárek: Ohroženi hmyzem?

Další nominované tituly:
Jiří Hrbek a kol.: Panovnický majestát
Martina Ptáčníková: Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem

 

Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

Nominační medailonky: https://youtu.be/9aBkbW33sSs

1. místo: Zdeněk Cvrkal za překlad publikace Kniha cest (autor Náser-e Chosrou)

Další nominované tituly:
John Lukacs: Budapešť 1900, překlad Adéla Tošovská
Muhammad aš-Šahrastání: Kniha náboženských a filosofických sekt a škol, překlad Bronislav Ostřanský

 

Slovník nebo encyklopedická publikace

Nominační medailonky: https://youtu.be/f_Jn-ZfUvPc

1. místo: Jan Zima (in memoriam) a Miloš Macholán: Systém a fylogeneze savců

Další nominované tituly:
Bohumil Samek, Kateřina Dolejší (eds.): Umělecké památky Moravy a Slezska, 3. díl (O/P)
Jiří Lukas, Jan Videman: Počátky českého mincovnictví

 

Výtvarné zpracování

Nominační medailonky: https://youtu.be/s8H5PriiMdI

1. místo: Jan Havel za grafickou přípravu publikace Obrazy zášti (Eva Janáčová – ed.)

Další nominované tituly:
Martina Hrabová: Galaxie Le Corbusier, grafik Jiří Příhoda
Jiří Padevět: Kronika protektorátu, grafik Jakub Troják

 

Cena poroty

Tomáš Hříbek: Obrana asistované smrti

 

Nejprodávanější kniha roku 2021

Martin Hilský: Shakespearova Anglie