Zahlavi

13. ročník 2021

Slavnostní vyhlášení 13. ročníku soutěže proběhlo 1. října 2021. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 60 publikací.

Knihou roku se stala publikace Kateřiny Kubínové, Kláry Benešovské a kolektivu autorů Imago, imagines.

 

Vítězové a nominovaní v jednotlivých kategoriích

Původní vědecká nebo populárně-naučná práce

Nominační medailonky: https://youtu.be/BdbO2DD8_Oc

1. místo: Martin Hilský: Shakespearova Anglie

Další nominované tituly:
Martin Jemelka, Jakub Štofaník: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů
Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (eds.): Imago, imagines

 

Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

Nominační medailonky: https://youtu.be/jSd-OHbmSKc

1. místo: Nina Fojtů za překlad publikace Válečný deník 1914–1918 (autor Ernst Jünger)

Další nominované tituly:

Volodymyr Vjatrovyč: Ukrajinské 20. století, překlad Rita Kindlerová

Heinrich Wölfflin: Základní pojmy dějin umění, překlad Tomáš Hlobil a Ingeborg Fialová-Fürst

 

Slovník nebo encyklopedická publikace

Nominační medailonky: https://youtu.be/jQghVtMPhm4

1. místo: Jan Macek, Ladislav Roller, Karel Beneš, Kamil Holý, Jaroslav Holuša: Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí

Další nominované tituly:
Martina Ireinová, Petra Přadková (eds.): Slovanský jazykový atlas
Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek: Dějiny Komunistické strany Československa IV

 

Výtvarné zpracování

Nominační medailonky: https://youtu.be/Y2LLK3R57xU

1. místo: Pavel Štefan a Jan Šavrda za grafickou přípravu publikace Imago, imagines (Kateřina Kubínová, Klára Benešovská – eds.)

Další nominované tituly:
Radan Haluzík (ed.) a kol.: Město naruby, grafička Tereza Hejmová
Hanna Buddeus: Sudek and Sculpture, grafici: Martin Groch, Tim Rehn, Tim Sürken

 

Cena poroty

Martina Ireinová a Petra Předková (eds.): Slovanský jazykový atlas

 

Nejprodávanější kniha roku 2020

Martin Hilský: Shakespearova Anglie