Zahlavi

3. ročník 2011

Slavnostní vyhlášení 3. ročníku soutěže proběhlo 9. března 2011. 

Knihou roku se stala publikace Vladimíra Papouška a kolektivu autorů Dějiny nové moderny

 

Vítězové a nominovaní v jednotlivých kategoriích

Původní vědecká nebo populárně-naučná práce

1. místo: Vladimír Papoušek a kol.: Dějiny nové moderny

Další nominované tituly:
Martin Holý: Zrození renesančního kavalíra
Karel Thein: Myšlení v nás. Tři platónské studie

 

Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

1. místo: Milan Váňa za překlad publikace Zánik Západu (autor Oswald Spengler)

Další nominované tituly:
Sean B. Carroll: Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné, překlad Zdeněk Žáček
L. D. Trockij: Můj život, překlad Iva Dvořáková

 

Slovník nebo encyklopedická publikace

1. místo: Vladimír Just: Divadlo v totalitním systému

Další nominované tituly:
Hana Vymazalová, Břetislav Vachala, Eugen Strouhal: Lékařství starých Egypťanů I.  
Petr Zajíček: Jeskyně České republiky

 

Výtvarné zpracování

1. místo: Radek Mikuláš za publikaci Ledové Čechy

Další nominované tituly:
Miroslav Verner: Chrám světa, grafik Oleg Man
Jan Macek a kol.: Blanokřídlí České republiky I., grafik Robin Brichta


Cena poroty

Martin Franc, Antonín Kostlán, Alena Míšková (eds.): Bohemia docta