Zahlavi

12. ročník 2020

Slavnostní vyhlášení 12. ročníku soutěže proběhlo 4. září 2020. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 59 publikací.

Knihou roku se stala publikace Jany Maříkové-Kubkové a kolektivu autorů Katedrála viditelná a neviditelná.

 

Vítězové a nominovaní v jednotlivých kategoriích

Původní vědecká nebo populárně-naučná práce

1. místo: Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Jitka Močičková, Jiří Cajthaml, Pavel Seemann, Jan D. Bláha a kol.: Český historický atlas

Další nominované tituly:
Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění
Vladimír Liščák: Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa

 

Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce

1. místo: Jan Kuneš a Milan Sobotka za překlad publikace Fenomenologie ducha (autor Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Další nominované tituly:
Rafał T. Prinke: Omylů svůdná zahrada, překlad Lenka Kuhar Daňhelová
Gitta Serenyová: Do temnoty, překlad Zlata Kufnerová

 

Slovník nebo encyklopedická publikace

1. místo: Zdeněk Kaplan a kol.: Klíč ke květeně České republiky

Další nominované tituly:
Petr Anev, Matěj Bílý (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ
Jaromír Zelenka, Roman Živor: Hornické památky České republiky

 

Výtvarné zpracování

1. místo: Robert V. Novák za grafickou přípravu publikace Katedrála viditelná a neviditelná (autorka Jana Maříková-Kubková a kol.)

Další nominované tituly:
Pavel Škácha, Jakub Plášil, Vladimír Horák: Jáchymov, grafik Jakub Troják
Tomáš Winter, Pavla Machalíková (eds.): Jdi na venkov!, grafičky: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová

 

Cena poroty

Pavel Škácha, Jakub Plášil, Vladimír Horák: Jáchymov

 

Nejprodávanější kniha roku 2019

Vladimír Mertlík: V první linii. Armádní generál Petr Pavel