Zahlavi

Známe výsledky 15. ročníku

20. 09. 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku Cen Nakladatelství Academia se uskutečnilo v pondělí 18. září 2023 v budově Akademie věd ČR v Praze.

V kategorii Původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Pavla Janouška a kolektivu autorů Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Publikace vyšla v koedici Nakladatelství Academia a Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

V kategorii Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce byli oceněni Jan Budňák, Štěpán Zbytovský a kol. za české vydání publikace Kompendium německé literatury českých zemí. Publikace společně vydaly Nakladatelství Academia, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

V kategorii Slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Mlady Holé, Martina Holého a kol. Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku. Kniha vyšla ve spolupráci Nakladatelství Academia a Historického ústavu AV ČR.

Cenu za Výtvarné zpracování si odnesl Zdeněk Tuka za grafickou přípravu knihy Lumíra Poláčka a kol. Velkomoravské elity z Mikulčic. Knihu vydal Archeologický ústav AV ČR, Brno.

Cenu poroty získal Vojtěch Čurda za monografii Ladislav Štoll vydanou Nakladatelstvím Academia.

Cenu Nejprodávanější kniha roku 2022 z produkce Nakladatelství Academia získal Martin Rychlík za Dějiny lidí

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Pavla Janouška a kolektivu autorů Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava, vydaná Nakladatelstvím Academia a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Křišťálovou plastiku z dílny sklářského mistra Jana Exnara předala zástupkyním autorského kolektivu Aleně Šidákové Fialové, Ivě Málkové a Kateřině Piorecké předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.