Zahlavi

Natáčení nominačních medailonků

07. 07. 2022

Medailonky s nominovanými autory, překladateli a grafiky, které budou promítnuty během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a následně zveřejněny na webových stránkách soutěže, byly natočeny 15. června a 1. července v nádherných prostorách Filosofického a Teologického sálu Strahovského kláštera. Velké poděkování patří Královské kanonii premonstrátů na Strahově za možnost natáčet v těchto unikátních prostorách.